Vreme
22.12.2018.

Radnička prava: LOŠI USLOVI SU „NORMALNA“ STVAR

Fonet, Vreme


Polovina do dve trećina radnika koji su učestvovali u istraživanju Centra za razvoj sindikalizma smatra da se prava radnika ne poštuju, dok je između tri i devet odsto onih koji misle da to nije slučaj; oko 70 odsto ispitanika su stava da „"vlast i država štite interese kapitalista"; 81 odsto ispitanika reklo da im je „važno da nešto rade pod bilo kojim uslovima, na bilo kom poslu".

Istraživanje je obuhvatilo 2.500 radnika, po 500 radnika - onih koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme, na određeno vreme, "ugovornih radnika", odnosno radnika na privremenim i povremenim poslovima, koji rade na osnovu ugovora o delu ili nekog drugog tipa ugovora, kao i nadničara, radnika na crno i nezaposlenih radnika koji traže posao.

Jedan od autora istraživanja Srećko Mihailović je kazao da je 52 odsto nadničara navelo da je imalo iskustva sa zakinutim radnim pravima, a takvo iskustvo je imalo 39 odsto radnika na određeno vreme i 36 odsto radnika na neodređeno vreme. Radna prava koja su im bila ugrožena obuhvatala su male plate, rad bez ugovora, neredovne isplata zarade, neredovno uplaćivanje doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje, mobing, neplaćeni prekovremeni i noćni rad, kao i diskriminaciju i nepoštovanje radnog vremena.

Ono što posebno zabrinjava je ćutnja onih kojima su prava ugrožena. Od ispitanika koji su kazali da su doživeli da im se krše radna prava, 86 odsto ugovornih radnika je izjavilo da se nikome nije žalilo, kao i 84 odsto nadničara, 82 odsto radnika u radnom odnosu na određeno vreme i 69 odsto radnika u radnom odnosu na neodređeno vreme.

"Oni ćute i trpe", kazao je Srećko Mihailović. Razlozi za ovu tužnu tišinu su strah da će izgubiti posao, uverenost da se ništa ne može uraditi, kao i uverenost da su sami krivi za to što im se desilo, i konačno, nada će biti bolje.

"Loši uslovi rada se doživljavaju kao nešto što je normalno. Normalna je atmosfera minimuma zakonskih prava, kao i ignorisanja nezakonitog rada poslodavca koja ide i ispod minimuma", izjavio je Mario Reljanović, jedan od autora istraživanja.