Vreme
14.12.2018.

Ljudska prava, mladi i solidarnost

U emisiji "Zumiranje specijal" Jovana Gligorijević razgovara sa Nevenom Nikolić i Lukom Božovićem o mladima, ljudskim pravima i solidarnosti