Vreme
23.11.2018.

Novinarska solidarnost: život kao karikatura

Branislav Grubački iz Novog optimizma i Viktor Marković iz Njuz.net-a razgovaraju sa Jovanom Gligorijević o novinarskoj solidarnosti.