Vreme
20.11.2019.

Solidarnost sa novinarima

Filip Švarm razgovara sa Biljanom Stepanović i Teofilom Pančićem o solidarnosti sa napadnutim novinarima.