Vreme
28.11.2019.

Solidarnost sa studentima i akademska čestitost


Jovana Gligorijević razgovara sa Biljanom Stojković i Valentinom Reković o akademskoj čestitosti i solidarnosti sa studentima i profesorima.