Vreme
05.12.2019.

Solidarnost za vladavinu prava


Filip Švarm razgovara sa Vidom Petrović Škero i Božom Prelevićem o solidarnosti za vladavinu prava.